diyarbakir_provizyon_reklam_promosyon_diyarbakir 0.412.2241224

Diyarbakır / Amed
Diyarbakır Kalesi
Medeniyetler Kapısı Diyarbakır
diyarbakır Camileri
Diyarbakir Kiliseleri
Diyarbakır Minareleri
Diyarbakır Köprüleri
Diyarbakır Evleri
Silvan Evleri
Diyarbakır Hanları
Diyarbakır Hamamları
Diyarbakır Medreseleri
Diyarbakır Türbeleri
Murat Şenlikleri
Diyarbakır Mağaraları
Diyarbakır ilçeleri
Diyarbakır Fotoğrafları
Günün Fotoğrafı
iletişim

Diyarbakır / Amed


DÜNYADAKİ
EN'LERİN VE TEK'LERİN BULUŞTUĞU
KUTSAL KENT

DİYARBAKIR

dicle_nehri_ve_diyarbakir_kalesi1_fot.nejat satici

DİYARBAKIR'IN COĞRAFİ KONUMU

Diyarbakır ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin orta kısmında, Mezopotamya (Elcezire)nın Kuzey sonundadır.

Doğudan Siirt, Muş güneyden Mardin, batıdan Urfa, Adıyaman, Malatya Kuzeyden Elazığ ve Bingöl illeri ile sınırdaştır.

15.354 Km. kare yüzölçümüne sahip olan Diyarbakırın denizden yüksekliği 670 metredir. Bölge etrafı az-çok yüksek dağlarla çevrili, ortası çukurca bir görünümdedir.

Diyarbakıra bağlı 13 ilçe merkezi vardır.
Bunlar;Bismil,Çermik,Çınar,Çüngüş,Dicle,Eğil,Ergani,Hani,Hazro,Kocaköy,Kulp,Lice ve Silvan'dır.

Çevre ilçelerinin ortalama rakımı 1000-1500 metredir. Diyarbakır bir taraftan karasal iklim özelliklerine sahip bulunuyorken, diğer taraftan da tropikal iklim etkilerine açık bulunmaktadır. Yazları sıcak, kısa süren kış ayları ise soğuk geçmektedir. Ortalama yıllık sıcaklık 15.8 derece olarak gerçekleşirken, en yüksek sıcaklığın 46.2 dereceye yükseldiği, en düşük sıcaklığın ise 24.2 dereceye indiği belirlenmiş bulunmaktadır.

Şehir Karacadağdan Dicleye kadar uzanan geniş bazalt platosunun doğu kenarında, Dicle vadisinden yüz metre kadar yükseklikte ve açıkça belli olan nehir kavisinin tepesinde kurulmuştur. Bu kavis, şehri baştan başa kuşatan surun şeklini belirlemiştir.
Şehrin kesin olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir.

1979 yılında Erganide Çayönü ve Hilar Mağaralarında yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunan bulgular M.Ö. 7250-6750 yıllarını göstermekle birlikte Silvan-Kozluk ilçe sınırında bulunan Hallan Çemi höyüğü ise daha eskiye dayanmakta ve günümüzden yaklaşık 10.600-10.000 yıl öncesine tarihlenmektedir.Bu önemli bulgular Diyarbakır ve çevresinin Anadolunun ilk yerleşim bölgelerinden biri olduğunu ıspatlamaktadır.

Diyarbakır tarih boyunca Güneydoğu Anadolunun ilim, kültür ve sanat merkezi olmuştur. Geniş bölgeleri birbirine bağlayan anayolların kavşağında bulunması, bir zamanlar Van, Erzurum, Sivas, Rakka ve Musul illerinin çevirdiği büyük bir eyaletin merkezi oluşu daha ilk çağlardan beri müstahkem-şehir ve ticaret merkezi rolünü üstlenmesini sağlamıştır.
Nejat SATICI

malabadi koprusu silvan - fot.nejat satici

Malabadi Köprüsü - Silvan
Dünyadaki en geniş taş kemerli köprü

DİYARBAKIR'IN TARİHSEL SÜREÇTEKİ ÖNEMİ

Diyarbakır çalkantılı bir tarih yaşamasına rağmen hiçbir dönemde önemini yitirmemiştir. Orta Doğunun ve Kafkasların yegane geçit bölgesi olması, Basra Körfezi ile Uzak Doğu yollarının kesiştiği bir bölgede bulunuşu, ona tarihsel bir işlev kazandırmıştır.

Diyarbakır, Hurri Mittanilerce kurulduktan sonra,Arami(Zamani),Asurlular,Urartu, İskitler, Medler, Persler, Makedonya, Selevkoslar,Partlar,Büyük Tigran devri, Romalılar,Sasaniler,Bizanslılar,
Üç Halife Devri, Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Hamdaniler, Büveyhoğulları,Mervaniler,Selçuklular (Anadolu ve Şam Selçukluları) İnaloğulları, Nisanoğulları,Artukiler,Eyyubiler(Meyafarkin Eyyubileri), İlhanlılar,Timur dönemi, Akkoyunlular,Safeviler ve Osmanlılar döneminde, önemli bir çekim merkezi olmuş ve M.Ö.3000 yıllarından günümüze kadar bir çok müdahaleye uğramamaktan kurtulamamıştır.
Nejat SATICI

DİYARBAKIR KALESİ
Ayakta kalan dünyanın en büyük ve en uzun kalesi

diyarbakir_kalesi_keci_burcu_fot.nejat_satici.jpg

DİYARBAKIR KALESİ

Diyarbakır Kalesi'nin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Şehrin doğusunu sınırlandıran Fiskaya isimli sarp kayalığın içkale kesiminin ilk yerleşme yerini oluşturduğu ve küçük çapta bir kalenin Huriler zamanında inşa edildiği sanılmaktadır.

Bir kale-şehir olan kent Amidi ,Amida, Amid, Amed, Agustia, Diyar-ı Bekr, Diyarbekir ve Diyarbakır adlarıyla tarihte farklı isimlerle anılmıştır.

349 senesinde Roma imparatoru Constantinus döneminde şehrin etrafı surlarla çevrilmiştir. VI. Yüzyılda Bizans imparatoru Justinianus zamanında güçlendirilerek son şeklini alan Diyarbakır kalesi şehire egemen olan devletler tarafından tamir ve tahkim edilerek günümüze kadar ayakta kalmış ve her devirde önemini korumuştur.

Genel görünümü ile bir kalkan balığını andıran Diyarbakır kalesi Dışkale ve İç kale olarak ikiye ayrılır. İçkalenin içinde ise aynı zamanda Diyarbakır Kalesinin çekirdeğini oluşturan ve Diyarbakırda hüküm süren hükümdar ve yöneticilerinin yaşadığı saraya ait bir kale daha bulunmaktadır. Saraykale,Virantepe veya hemedek diye bilinen bu sarayın kalesine ait Artuki eseri geniş kemerli kapısı içkaleye açılmaktadır.

82 burcu bulunan surların yaklaşık uzunluğu 5.5 km.dir. Burçlar iki katlıdır. Surların yüksekliği 8-12 metre, duvar kalınlığı 3-5 metre arasında değişmektedir.

Dış kalenin dört yöne açılan 4 ana kapısı vardır. Bunlar kuzeyde Dağkapı (eskiden Harput) Batıda Urfakapı (Deri rum veya Anadolu), güneyde Mardinkapı (Tell kapı), doğuda Yenikapı (Dicle veya Şatt kapısı)dır. Hindibaba ve Tekkapı sonradan açılmıştır.

Artuk eseri olan Yedi Kardeş ve Ulu Beden burçları ile Mervani eseri olan Keçi Burcu en çok tanınan burçlar olup Keçi (kıcı) Burcu surlardaki en büyük burçtur.

Diyarbakır kalesi,kale olarak ayakta kalan dünyanın en büyük kalesidir. Surlarının uzunluğu ise Çin seddinden sonra gelir.
Surların bir başka özelliği ise Kitabeler Müzesi olmasıdır.

Surlarda tarih sırası ile şu kitabeler yer almaktadır.
Latince Roma (367-375), Grekçe, Bizans (449-528), Arapça Abbasi (909), Mervani (996-1035), Selçuklu (1088-1092), Şam Selçukluları (1093), İnallı (1141), Nisanlı (1154-1183), Artukiler (1188-1208), Eyyubiler (1236-1237), Akkoyunlu (1149-1479) ve Farsça Osmanlı (1525-1527)
Nejat SATICI

Diyarbakır ve kar

diyarbakirda_kar-fot.nejat satici

BURASI DİYARBAKIR

Kale olarak dünyanın en büyük ve sağlam kalesi: Diyarbakır kalesi

Dünyada dolgu sistemi ile yapılan tek kale-şehir: Silvan kalesi

Dünyada ilk ekin'in yapıldığı yer: Çayönü

Kapladığı dar alan ve mağara sayısı ile Türkiye'de emsal teşkil eden mağaralar:
Antik Hasun Mağara Şehri

Dünyadaki en geniş taş kemerli köprü:
Malabadi köprüsü

Anadolunun en eski camisi olan İslam aleminin 5.harem-i şerifi:
Diyarbakır-Ulu Camii (Mar Toma Kilisesi)

Nufusuna göre en çok peygamber barındıran ilçe: Eğil

Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin yattığı kent : Diyarbakır

Dünyada eşi bulunmayan şaheser: Dört ayaklı minare

Anadolunun ilk üniversitelerinden biri olan Zinciriye Medresesi

İkibinyüzyıl önce Tigranokerta adıyla kurulan ve 300 Bin nüfusuyla Helenistik çağın dünyadaki en büyük başkentlerinden biri olan Silvan.

Petrol ve barajlarıyla

Yetiştirdiği: ilim, sanat ve siyaset adamlarıyla

Ürettiği: Kadayıfı , Puşusu, Hasır Bileziği, Karpuzu, Örgü Peyniri, Meyan Şerbeti ve Mermeriyle
burası Diyarbakır.

Nejat SATICI

keci_burcu1_diyarbakir_fot.nejat_satici.jpg

DİYARBAKIR KALESİ
Mervani eseri Keçi Burcu'nun iç kısmı

dicle_nehri_ve_diyarbakir_kalesi12_fot.nejatsatici.jpg

Dicle Nehri - Berderipir (Erdebil) Köşkü
ve Diyarbakır Kalesi

diyarbakir yemekleri ve tatlilari-nejat satici

Diyarbakır Yemekleri ve Tatlıları

Diyarbakır ve çevresinin tarihi değerlerinin envanterini fotoğraflamak ve sizinle paylaşmak için bu sayfayı oluşturdum.

Fırsat buldukça yeni fotoğraflarla karşınızda olacağım.

Kalesinden, Köprüsüne,

Puşusundan, Mermerine

karpuzundan, Kadayıfına kadar

Diyarbekir'in popüler ürünlerini aktarmaya devam edeceğim.
Esen kalın

Nejat SATICISİLVAN EVLERİ - Fot. Nejat SATICI

Silvan Evleri

silvan_kalesi_fot.nejat_satici.jpg

provizyon reklam diyarbakir 0412.224.12.24

www.provizyon.com.tr

DİYARBAKIR'I TARİHTEN DEĞİL
TARİHİ DİYARBAKIR'DAN SORUN.

yedikardes burcu ve surlar-diyarbakir-fot.nejat satici

Diyarbakır Kalesi

ulu_cami-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Diyarbakır Ulu Camii
İslam Aleminin 5. Harem-i Şerifi

DİYARBAKIR KENTİNİN TURİZM POTANSİYELİ

Diyarbakır gerek kent dokusuyla ve gerekse ilçelerindeki kültürel değerleriyle, turistik çekiciliğe sahip ender yerleşim yerlerinden birisidir.

İl merkezinde bulunan eserlerin başında anıtsal değere sahip bulunan ve uzunluğu Çin seddinden sonra gelen dünyanın en sağlam ve en büyük kalelerinden biri olan Diyarbakır Kalesi gelmekle birlikte,
Anadolunun en eski camilerinden olan ve İslam aleminin 5. harem-i şerifi olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii (eski adıyla Mar-Toma Kilisesi) ile
halen kullanılan ve dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü olan Malabadi Köprüsü başta gelmektedir.

Dünyada benzeri olmayan Dört ayaklı minare'nin yanında kapladığı alan ve mağara sayısı itibarı ile Antik Hasun Mağara Şehri, Türkiye'de emsal teşkil etmektedir.

Dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale-şehir olan Silvan Kalesi,Eğil Kalesi,Çayönü, Hilar ve Bırkleyn Mağaraları ile Selahaddin-i Eyyubi Camisi kentimizin önemli turizm değerleridir.

Kültürel miras açısından bakıldığında; kaleleri, camileri, minareleri, kiliseleri müzeleri, türbeleri, peygamber mezarları, medreseleri, hanları, hamamları, kervansarayları, köprüleri, mağaraları, höyükleri ve kaplıcası ile geçmişin gizemli dünyasını günümüze taşımaktadır.
Nejat SATICI

diyarbakir-dortayakli_minare-fot.nejat_satici.jpg

Dört Ayaklı Minare - Diyarbakir
Dünyanın 4 sütun üzerine yapılan tek minaresi

diyarbakir_karpuzu-fot.nejat_satici.jpg

Diyarbakır Karpuzu
-Dünyanın en büyük karpuz'larının yetiştiği kent:Diyarbakır

DİYARBAKIR'DA HÜKÜM SÜREN DEVLETLER


M.Ö. 3000 - 1260 Hurriler
M.Ö. 3000 - 1260 Mitanniler
M.Ö. 1260 - 653 Asurlular
M.Ö. 1260 - 900 Urartular
M.Ö. 900 - 825 Bit Zamani Krallığı
M.Ö. 825 - 653 Urartular
M.Ö. 653 - 625 İskitler
M.Ö. 625 - 550 Medler
M.Ö. 550 - 331 Persler
M.Ö. 331 - 323 İskender Devri
M.Ö. 323 - 140 Selevkoslar
M.Ö. 140 - 85 Partlar
M.Ö. 85 - 69 Büyük Tigran Devri
M.Ö. 69 - M.S. 53 Romalılar
53 - 226 Partlar ve Romalılar
226 - 395 Sasaniler ve Romalılar
395 - 639 Bizans Devri
639 - 661 Üç Halife Devri
661 - 750 Emeviler
750 - 869 Abbasiler
869 - 899 Şeyhoğulları
899 - 930 Abbasiler
930 - 978 Hamdaniler
978 - 984 Büveyhoğulları (Deylemler)
984 - 1085 Mervaniler
1085 - 1093 Selçuklu İmparatorluğu
1093 - 1097 Şam Selçukluları
1097 - 1142 İnaloğulları
1142 - 1183 Nisanoğulları
1183 - 1232 Artukiler
1232 - 1240 Eyyübi Hanedanlığı
1240 - 1257 Anadolu Selçukluları
1257 - 1259 Meyafarkin Eyyübileri
1259 - 1394 Moğol ve İhanlılar
1394 - 1401 Timur Dönemi
1401 - 1507 Akkoyunlular
1507 - 1515 Safeviler
1515 - 1923 Osmanlı İmparatorluğu

Nejat SATICI

mar_petyun_kilisesi_ve_seyhmatar_camii-diyarbakir-fot_nejat_satici.jpg

Mar Petyun Keldani Kilisesi ve
Şeyh Mutahhar Camii

kuyumcular_carsisi-diyarbakir_fot_nejat_satici

Tarihi Kuyumcular Çarşısı

diyarbakir_kalesinin_kalbi-fot_nejat_satici

Diyarbakır Kalesinin Kalbi

hasanpasa_hani2-diyarbakir-fot.nejatsatici

Hasanpaşa Hanı - Diyarbakır

diyar_kola-ava_suse-sherbet-fot.nejat satici

Diyarbakır Şerbeti
Ava Suse - Meyan Şerbeti

dagkapi_meydani-diyarbakir_fot.nejat_satici

Dağkapı Meydanı - Diyarbakır

diyarbakir_guvercini-fot.nejat_satici

Diyarbakır Güvercini

diyarbakir_hasir_bilezik-fot.nejat_satici

Diyarbakır Hasır Bileziği

babakenuç ustasi-diyarbakir - fot.nejat satici

Babakenuç - Diyarbakır

peynirciler_carsisi-diyarbakir-fot.nejat satici

Diyarbakır Örgü Peyniri

DİYARBAKIR EVLERİ4- Fot.Nejat SATICI

Diyarbakır Evleri

diyarbakir bag evleri - fot.Nejat SATICI

Bağ Evi - Diyarbakır

mervani koprusu - bagivar-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Mervani Köprüsü - Diyarbakır

diyarbakir_karpuzu_nejat_satici.jpg

Diyarbakır Karpuzu ve Çocuk


DİYARBAKIR ÜRÜN ve TARİHİ ESER HARİTASI

www.provizyon.com.tr - diyarbakir urun ve tarihi eser haritasi - haz.nejat satici

Her hakkı mahfuzdur

DİYARBAKIR'I TARİHTEN DEĞİL ,TARİHİ DİYARBAKIR'DAN SORUN.

kirklardagi ve dicle nehri-diyarbakir-fot.nejat satici

Kırklardağı ve dicle nehri-Diyarbakır

serhivde_ve_baraj_golu-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Silvan

Provizyon Reklam - Özel Diyarbakır Tabloları

on gozlu silvan koprusu-diyarbakir-fot.nejat satici

Ongözlü Silvan Köprüsü - Diyarbakır

diyarbakir kalesi -fot.nejat satici

Diyarbakır Kalesi

provizyon_reklam_promosyon_diyarbakir_0412._224_1_224.jpg

BÖLGENİN EN BÜYÜK VE EN ZENGİN SHOWROOMU

Diyarbakır, Nejat satıcı, Diyarbakır resimleri, Diyarbakır fotoğrafları, malabadi köprüsü, Silvan resimleri, Silvan kalesi, silvan fotoğrafları, Diyarbakır tarihi, nejat satici, Diyarbakır foto, Diyarbakır surları, Diyarbakır kalesi, diyarbakir resimleri, resim, fotoğraf, köprü, Diyarbakır manzaraları, diyarbakırspor, Malabadi koprusu, malabadi resimleri, diyarbakir, malabadi fotoğrafları, silvan evleri, Diyarbakir resim, kale, sur, kadayıf, puşi, puşu, hasır, karpuz, Diyarbakır Kadayıfı, Diyarbakır Puşisi (Puşu), Diyarbakır Hasırı (Bilezik) , Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Kavunu, Diyarbakır meyan şerbeti, ava suse, tarih, sanat, cami, kilise, minare, çan, han, hamam, mescit, küçe, sokak, amid, amed, amida, türbe, sahabe, peygamber, islam, roma, bizans, eyyubi hanedanlığı, mervani devleti, artuklu beyliği, selçuklu imparatorluğu, osmanlı imparatorluğu, akkoyunlu, dağkapı, urfakapı, yeni kapı, mardinkapı, tekkapı, burc, içkale, saraykapı, diyarbakir resmi, diyarbakır resmi, farkin, bismil, çermik, çınar, çüngüş, dicle, eğil, ergani, hani, hazro, kocaköy, kulp, lice, silvan, meyafarkin, diyarbekir örgü peyniri, diyarbakır bağ evleri, diyarbakır güvercinleri, diyarbakır yemekleri, diyarbekir resimleri, gap, güneydoğu, doğu anadolu, diyarbakır surları, diyarbakır foto, özel diyarbakır tabloları, promovizyon reklam, diyarbakır reklam www.promovizyonreklam.com, provizyon reklam, provizyon promosyon, provizyon reklam promosyon, provizyon reklam diyarbakır, www.provizyon.com.tr diyarbakır promosyon

www.provizyon.com.tr

diyarbakır reklam firmaları
provizyon reklam
diyarbakır reklam firmaları
provizyon promosyon
diyarbakır promosyon firmaları