diyarbakir_provizyon_reklam_promosyon_diyarbakir 0.412.2241224

Diyarbakır / Amed
Diyarbakır Kalesi
Medeniyetler Kapısı Diyarbakır
Diyarbakır Camileri
Diyarbakir Kiliseleri
Diyarbakır Minareleri
Diyarbakır Köprüleri
Diyarbakır Evleri
Silvan Evleri
Diyarbakır Hanları
Diyarbakır Hamamları
Diyarbakır Medreseleri
Diyarbakır Türbeleri
Murat Şenlikleri
Diyarbakır Mağaraları
Diyarbakır ilçeleri
Diyarbakır Fotoğrafları
Günün Fotoğrafı
Yemek Kültürü
Yetişenler
İletişim

Diyarbakır / Amed


DÜNYADAKİ
EN'LERİN VE TEK'LERİN BULUŞTUĞU
KUTSAL KENT

DİYARBAKIR

diyarbakir-kalesi-dicle-nehri-_fot.nejat_satici-.jpg

Dicle Nehri - Hevsel - Diyarbakır


DİYARBAKIR'IN COĞRAFİ KONUMU

Diyarbakır ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin orta kısmında, Mezopotamya (Elcezire)nın
Kuzey sonundadır.

Doğudan Siirt, Muş güneyden Mardin, batıdan Urfa, Adıyaman, Malatya Kuzeyden Elazığ
ve Bingöl illeri ile sınırdaştır.

15.354 Km. kare yüzölçümüne sahip olan Diyarbakırın denizden yüksekliği 670 metredir.
Bölge etrafı az-çok yüksek dağlarla çevrili, ortası çukurca bir görünümdedir.

Diyarbakıra bağlı 17 ilçe merkezi vardır. Bunlar;Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil,
Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan'dır.
Merkez ilçeler Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehirdir.

Çevre ilçelerinin ortalama rakımı 1000-1500 metredir. Diyarbakır bir taraftan karasal
iklim özelliklerine sahip bulunuyorken, diğer taraftan da tropikal iklim etkilerine açık
bulunmaktadır. Yazları sıcak, kısa süren kış ayları ise soğuk geçmektedir. Ortalama
yıllık sıcaklık 15.8 derece olarak gerçekleşirken, en yüksek sıcaklığın 46.2 dereceye
yükseldiği, en düşük sıcaklığın ise 24.2 dereceye indiği belirlenmiş bulunmaktadır.

Şehir Karacadağdan Dicleye kadar uzanan geniş bazalt platosunun doğu kenarında, Dicle
vadisinden yüz metre kadar yükseklikte ve açıkça belli olan nehir kavisinin tepesinde
kurulmuştur. Bu kavis, şehri baştan başa kuşatan surun şeklini belirlemiştir. Şehrin
kesin olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir.

1979 yılında Erganide Çayönü ve Hilar Mağaralarında yapılan arkeolojik çalışmalarda
bulunan bulgular M.Ö. 7250-6750 yıllarını göstermekle birlikte Silvan-Kozluk ilçe
sınırında bulunan Hallan Çemi höyüğü ise daha eskiye dayanmakta ve günümüzden yaklaşık
10.600-10.000 yıl öncesine tarihlenmektedir.Bu önemli bulgular Diyarbakır ve çevresinin
Anadolunun ilk yerleşim bölgelerinden biri olduğunu ıspatlamaktadır.

Diyarbakır tarih boyunca Güneydoğu Anadolunun ilim, kültür ve sanat merkezi olmuştur.
Geniş bölgeleri birbirine bağlayan anayolların kavşağında bulunması, bir zamanlar Van,
Erzurum, Sivas, Rakka ve Musul illerinin çevirdiği büyük bir eyaletin merkezi oluşu
daha ilk çağlardan beri müstahkem-şehir ve ticaret merkezi rolünü üstlenmesini
sağlamıştır. Nejat SATICI

Mezopotamya'nın Bereket Şehri : Diyarbakır

malabadi_koprusu-silvan-1-_fot.nejat_satici.jpg

Dünyadaki en geniş taş kemerli köprü
Malabadi Köprüsü - Silvan

DİYARBAKIR'IN TARİHSEL SÜREÇTEKİ ÖNEMİ

Diyarbakır çalkantılı bir tarih yaşamasına rağmen hiçbir dönemde önemini yitirmemiştir.
Orta Doğunun ve Kafkasların yegane geçit bölgesi olması, Basra Körfezi ile Uzak Doğu
yollarının kesiştiği bir bölgede bulunuşu, ona tarihsel bir işlev kazandırmıştır.

Diyarbakır, Hurri Mittanilerce kurulduktan sonra,Arami(Zamani),Asurlular,Urartu, İskitler,
Medler, Persler, Makedonya, Selevkoslar, Partlar, Büyük Tigran devri, Romalılar,
Sasaniler, Bizanslılar, Üç Halife Devri, Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Hamdaniler,
Büveyhoğulları, Mervaniler, Selçuklular (Anadolu ve Şam Selçukluları) İnaloğulları,
Nisanoğulları,Artukiler,Eyyubiler (Meyafarkin Eyyubileri), İlhanlılar,Timur dönemi,
Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar döneminde, önemli bir çekim merkezi olmuş ve
M.Ö.3000 yıllarından günümüze kadar bir çok müdahaleye uğramamaktan
kurtulamamıştır. Nejat SATICI

diyarbakir-kalesi-kecik-burcu-diyarbakir-surlari-1-fot.nejat-satici.jpg

DİYARBAKIR KALESİ
Ayakta kalan dünyanın en büyük ve en uzun kalesi

DİYARBAKIR KALESİ

Diyarbakır Kalesi'nin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Şehrin doğusunu
sınırlandıran Fiskaya isimli sarp kayalığın içkale kesiminin ilk yerleşme yerini
oluşturduğu ve küçük çapta bir kalenin Huriler zamanında inşa edildiği sanılmaktadır.

Bir kale-şehir olan kent Amidi ,Amida, Amid, Amed, Agustia, Diyar-ı Bekr, Diyarbekir ve

Diyarbakır adlarıyla tarihte farklı isimlerle anılmıştır.

349 senesinde Roma imparatoru Constantinus döneminde şehrin etrafı surlarla çevrilmiştir.
VI. Yüzyılda Bizans imparatoru Justinianus zamanında güçlendirilerek son şeklini alan
Diyarbakır kalesi şehire egemen olan devletler tarafından tamir ve tahkim edilerek günümüze
kadar ayakta kalmış ve her devirde önemini korumuştur.

Genel görünümü ile bir kalkan balığını andıran Diyarbakır kalesi Dışkale ve İç kale olarak
ikiye ayrılır.
İçkalenin içinde ise aynı zamanda Diyarbakır Kalesinin çekirdeğini oluşturan ve Diyarbakırda
hüküm süren hükümdar ve yöneticilerinin yaşadığı saraya ait bir kale daha bulunmaktadır.
Saraykale,Virantepe veya hemedek diye bilinen bu sarayın kalesine ait Artuki eseri geniş
kemerli kapısı içkaleye açılmaktadır.

82 burcu bulunan surların yaklaşık uzunluğu 5.5 km.dir. Burçlar iki katlıdır. Surlarınyüksekliği
8-12 metre, duvar kalınlığı 3-5 metre arasında değişmektedir.

Dış kalenin dört yöne açılan 4 ana kapısı vardır. Bunlar kuzeyde Dağkapı (eskiden Harput)
Batıda Urfakapı (Deri rum veya Anadolu), güneyde Mardinkapı (Tell kapı), doğuda Yenikapı
(Dicle veya Şatt kapısı)dır. Hindibaba ve Tekkapı sonradan açılmıştır.

Artuk eseri olan Yedi Kardeş ve Ulu Beden burçları ile Mervani eseri olan Keçi Burcu
en çok tanınan burçlar olup Keçi (kıcı) Burcu surlardaki en büyük burçtur.

Diyarbakır kalesi,kale olarak ayakta kalan dünyanın en büyük kalesidir. Surlarının uzun-
luğu ise Çin seddinden sonra gelir. Surların bir başka özelliği ise Kitabeler Müzesi olmasıdır.

Surlarda tarih sırası ile şu kitabeler yer almaktadır.
Latince Roma (367-375), Grekçe, Bizans (449-528), Arapça Abbasi (909), Mervani (996-1035),
Selçuklu (1088-1092), Şam Selçukluları (1093), İnallı (1141), Nisanlı (1154-1183), Artukiler
(1188-1208), Eyyubiler (1236-1237), Akkoyunlu (1149-1479) ve Farsça Osmanlı
(1525-1527) Nejat SATICI

Diyarbakır ve kar

diyarbakirda_kar-diyarbakir-fot.nejat satici-diyarbakir

BURASI DİYARBAKIR

Dünya insanlık tarihinde bir ilk: 12.500 yıllık Körtik Tepe


Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine alınan, Kale olarak dünyanın
en büyük ve sağlam kalesi: Diyarbakır kalesi

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Dünyadaki en geniş
taş kemerli köprü: Silvan-Malabadi köprüsü

Anadolunun en eski camisi olan İslam aleminin 5. harem-i şerifi:
Diyarbakır-Ulu Camii (Mar Toma Kilisesi)

Dünyada eşi bulunmayan şaheser: Dört ayaklı minare

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Hevsel Bahçeleri

Unesco Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı

Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin yattığı kent : Diyarbakır

Dünyada dolgu sistemi ile yapılan tek kale-şehir: Silvan kalesi

Dünyada ilk ekin'in yapıldığı yer: Çayönü

Kapladığı dar alan ve mağara sayısı ile Türkiye'de emsal teşkil eden
mağaralar: Antik Hasun Mağara Şehri


Nufusuna göre en çok peygamber barındıran ilçe: Eğil

Anadolu’daki iki örnekten biri olan: Mithras Tapınağı

Anadolunun ilk üniversitelerinden biri olan Zinciriye Medresesi

İkibinyüzyıl önce Tigranokerta adıyla kurulan ve 300 Bin nüfusuyla
Helenistik çağın dünyadaki en büyük başkentlerinden biri olan Silvan.

Petrol ve barajlarıyla

Yetiştirdiği: ilim, sanat ve siyaset adamlarıyla

Ürettiği: Kadayıfı , Puşusu, Hasır Bileziği, Habbesi, Kişnşi, Karpuzu,
Pirinci, Örgü Peyniri, Kebabı, Meyan Şerbeti, Mermeri

Ve Turizm oskarı olan Altın Elma Ödülüyle
burası Diyarbakır.


Nejat SATICI

diyarbakir-keci_burcu1_diyarbakir_fot.nejat_satici.jpg

DİYARBAKIR KALESİ
Mervani eseri Keçi Burcu'nun iç kısmı

dicle_nehri_ve_diyarbakir_kalesi12_fot.nejatsatici.jpg

Dicle Nehri - Berderipir (Erdebil) Köşkü
ve Diyarbakır Kalesi

diyarbakir yemekleri ve tatlilari-diyarbakir-nejat satici

Diyarbakır Yemekleri ve Tatlıları

Diyarbakır ve çevresinin tarihi değerlerinin envanterini fotoğraflamak
ve sizinle paylaşmak için bu sayfayı oluşturdum.

Fırsat buldukça yeni fotoğraflarla karşınızda olacağım.

Kalesinden, Köprüsüne, Puşusundan, Mermerine

karpuzundan, Kadayıfına kadar

Diyarbekir'in popüler ürünlerini aktarmaya devam edeceğim.
Esen kalın
Nejat SATICIANADOLU'NUN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ: DİYARBAKIR

silvan-kalesi-silvan-evleri-fot.nejat-satici-.jpg

Dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale olan Silvan Kalesi
ve üzerinde yapılan Köşk ve Konaklar

silvan_kalesi_silvan-fot.nejat_satici.jpg

provizyon.com.tr_-_0412.224_1_224.jpg

altin-elma-turizm-oskari-diyarbakir-2018-.jpg

Turizmin Oscarı olarak kabul edilen Altın Elma ödülü üye 33 ülkenin
oy birliği ile FİJET tarafından Nisan 2018’de Diyarbakır'a layık görüldü.
Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu FIJET
(Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme)
başkanı Tijani Haddad tarafından Altın Elma Ödülü 28 Eylül 2018
Cuma günü Diyarbakır’a verildi.
Uluslar arası bir ödül olan "Altın Elma" ödülüne sahip olan Diyarbakır,
Unesco koruması altındaki surları ve Hevsel bahçeleri ile Unesco Dünya
Kültür Mirası aday Listesi'ne eklenen Silvan-Malabadi Köprüsü ile
turizmde hak ettiği noktaya ulaşacaktır.

www.provizyon.com.tr

flypen-kalem-provizyonreklam.com.jpg

PEYGAMBERLER ŞEHRİ
ve
SAHABELER ŞEHRİ : DİYARBAKIR

DİYARBAKIR'I TARİHTEN DEĞİL
TARİHİ DİYARBEKİR'DEN SORUN.

diyarbakir-kalesi-yedikardes_burcu-2-fot.nejat_satici.jpg

Dünyanın en uzun ve sağlam kalesi : Diyarbakır Kalesi

islam-aleminin-5-harem-i-serifi-diyarbakir-ulu-cami-fot.nejat-satici-.jpg

İslam Aleminin 5. Harem-i Şerifi - Anadolu'nun en eski camisi
Diyarbakır Ulu Cami

diyarbakir-dort-ayakli-minare-diyarbakir-fot.nejat-satici.jpg

Dünyada dört sütun üzerinde yükselen tek minare - Diyarbakır

hasuni_magara_sehri-silvan-5-fot.nejat_satici.jpg

Diyarbakır'daki en büyük mağara topluluğu
Hasuni Mağara Şehri - Silvan

DİYARBAKIR KENTİNİN TURİZM POTANSİYELİ

Diyarbakır gerek kent dokusuyla ve gerekse ilçelerindeki kültürel değerleriyle, turistik
çekiciliğe sahip ender yerleşim yerlerinden birisidir.

İl merkezinde bulunan eserlerin başında anıtsal değere sahip bulunan ve uzunluğu Çin seddinden
sonra gelen dünyanın en sağlam ve en büyük kalelerinden biri olan Diyarbakır Kalesi
gelmekle birlikte, Anadolunun en eski camilerinden olan ve İslam aleminin 5. harem-i şerifi
olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Camii (eski adıyla Mar-Toma Kilisesi) ile halen kullanılan
ve dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü olan Malabadi Köprüsü başta gelmektedir.

Dünyada benzeri olmayan Dört ayaklı minare'nin yanında kapladığı alan ve mağara sayısı itibarı
ile Antik Hasun Mağara Şehri, Türkiye'de emsal teşkil etmektedir.

Dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale-şehir olan Silvan Kalesi,Eğil Kalesi,Çayönü, Hilar ve
Bırkleyn Mağaraları ile Selahaddin-i Eyyubi Camisi kentimizin önemli turizm değerleridir.

Kültürel miras açısından bakıldığında; kaleleri, camileri, minareleri, kiliseleri müzeleri,
türbeleri, peygamber mezarları, medreseleri, hanları, hamamları, kervansarayları, köprüleri,
mağaraları, höyükleri ve kaplıcası ile geçmişin gizemli dünyasını günümüze taşımaktadır.
Nejat SATICI

diyarbakir-karpuzu-ve-k_z_m-fot.nejat-satici-.jpg

Diyarbakır Karpuzu
-Dünyanın en büyük karpuz'larının yetiştiği kent:Diyarbakır

DİYARBAKIR'DA HÜKÜM SÜREN DEVLETLER


M.Ö. 3000 - 1260 Hurriler
M.Ö. 3000 - 1260 Mitanniler
M.Ö. 1260 - 653 Asurlular
M.Ö. 1260 - 900 Urartular
M.Ö. 900 - 825 Bit Zamani Krallığı
M.Ö. 825 - 653 Urartular
M.Ö. 653 - 625 İskitler
M.Ö. 625 - 550 Medler
M.Ö. 550 - 331 Persler
M.Ö. 331 - 323 İskender Devri
M.Ö. 323 - 140 Selevkoslar
M.Ö. 140 - 85 Partlar
M.Ö. 85 - 69 Büyük Tigran Devri
M.Ö. 69 - M.S. 53 Romalılar
53 - 226 Partlar ve Romalılar
226 - 395 Sasaniler ve Romalılar
395 - 639 Bizans Devri
639 - 661 Üç Halife Devri
661 - 750 Emeviler
750 - 869 Abbasiler
869 - 899 Şeyhoğulları
899 - 930 Abbasiler
930 - 978 Hamdaniler
978 - 984 Büveyhoğulları (Deylemler)
984 - 1085 Mervaniler
1085 - 1093 Selçuklu İmparatorluğu
1093 - 1097 Şam Selçukluları
1097 - 1142 İnaloğulları
1142 - 1183 Nisanoğulları
1183 - 1232 Artukiler
1232 - 1240 Eyyübi Hanedanlığı
1240 - 1257 Anadolu Selçukluları
1257 - 1259 Meyafarkin Eyyübileri
1259 - 1394 Moğol ve İhanlılar
1394 - 1401 Timur Dönemi
1401 - 1507 Akkoyunlular
1507 - 1515 Safeviler
1515 - 1923 Osmanlı İmparatorluğu

Nejat SATICI

Medeniyetin Beşiği : Diyarbakır

diyarbakir_hasiri_pusisi_habbesi_kisnisi-haz.nejat_satici-1-.jpg

MEDENİYETLER ŞEHRİ : DİYARBAKIR

Diyarbakır-mar_petyun_kilisesi_ve_seyhmatar_camii-diyarbakir-fot_nejat_satici.jpg

Mar Petyun Keldani Kilisesi ve
Şeyh Mutahhar Camii

Diyarbakir-kuyumcular_carsisi-diyarbakir_fot_nejat_satici

Tarihi Kuyumcular Çarşısı

diyarbakir_kalesinin_kalbi-fot_nejat_satici

Diyarbakır Kalesinin Kalbi

hasanpasa_hani2-diyarbakir-fot.nejatsatici

Hasanpaşa Hanı - Diyarbakır

diyar_kola-ava_suse-sherbet-diyarbakir-sebeti-fot.nejat satici

Diyarbakır Şerbeti
Ava Suse - Meyan Şerbeti

dagkapi_meydani-diyarbakir_fot.nejat_satici

Dağkapı Meydanı - Diyarbakır

diyarbakir_guvercini-diyarbakir-fot.nejat_satici

Diyarbakır Güvercini

diyarbakir_hasir_bilezik-fot.nejat_satici

Diyarbakır Hasır Bileziği

gumus-diyarbakir-kisnisi-fot.nejat-satici.jpg

Gümüş Diyarbakır Kişnişi

babakenuç ustasi-diyarbakir - fot.nejat satici

Babakenuç - Diyarbakır

peynirciler_carsisi-diyarbakir-fot.nejat satici

Diyarbakır Örgü Peyniri

DİYARBAKIR EVLERİ4- Fot.Nejat SATICI

Diyarbakır Evleri

diyarbakirbag-evleri_fot.Nejat-SATICI

Bağ Evi - Diyarbakır

mervani koprusu - bagivar-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Mervani Köprüsü - Diyarbakır

diyarbakir_karpuzu_nejat_satici.jpg

Diyarbakır Karpuzu ve ÇocukDİYARBAKIR ÜRÜN ve TARİHİ ESER HARİTASI

diyarbakir -haritasi-haz.nejat-satici-provizyon.com.tr-.jpg

Her hakkı mahfuzdur

DİYARBAKIR'I TARİHTEN DEĞİL ,TARİHİ DİYARBEKİR'DEN SORUN.

diyarbakir-kalesi-ve_kent-krokisi-nejat-satici-www.provizyon.com.tr.jpg

KALKAN BALIĞI ŞEKLİNDEKİ DİYARBAKIR KALESİ

diyarbakir-hevsel-bahceleri-karacadag-diyarbakir-city-fot.nejat-satici-.jpg

Karacadağ - Diyarbakır Kalesi - Hevsel Bahçeleri - Diyarbakır

Ortadoğu'nun inanç ve turizm merkezi : Diyarbakır

peygamberler_sehri_diyarbakir_hz._zulkifl_as_ve_hz._elyesa_as_turbeleri_egil-diyarbakir_fot.nejat_satici_.jpg

Hz. Zülkifl Aleyhisselam ve Hz. Elyesa Aleyhisselam Türbeleri - Eğil - Diyarbakır

Dünyada, Kur'an'da adı geçen iki peygamberin yanyana yattığı tek yer Diyarbakır'dır.

Türbe ve makamların bulunduğu Diyarbakır'a peygamberler şehri denmesinin sebebi budur.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ : DİYARBAKIR

diyarbakir_ulu_cami_5.haremi_serif_diyarbak_r_fot.nejat_satici.jpg

Diyarbakır Ulu Cami - İslam Aleminin 5. Harem-i Şerifi

silvan_selahattin_eyyubi_cami_kapisi_fot.nejat_satici-.jpg

Silvan - Selahaddin Eyyubi Cami Kapısındaki muhteşem işlemeler

Eyyubi Hanedanlığının kurucusu Sultan Selahaddin-i Eyyubi'nin adını taşıyan ve
bölgemizin en eski ve en büyük camilerinden biri olan bu eser,
bir kaç medeniyetin ortak eseri olup Silvan'a bir kültür mirası olarak sunulmuştur.
Mervaniler tarafından inşa edilen Silvan Ulu cami; Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar
tarafından onarılarak, yeni eklemelerle günümüze kadar ulaşmıştır. Nejat SATICI

diayarbakir_meryemana_kilisesi_alipasa_ve_melikahmet_cami_minaresi_diyarbakir_fot.nejat_satici_.jpg

Dinler Kavşağı : Diyarbakır

Meryemana Kilisesi Çan Kulesi - Alipaşa Cami ve Melikahmet Cami Minareleri

diyarbakir_manzarasi-3_havadan_diyarbakir_fot.nejat_satici_-.jpg

Diyarbakır Manzarası

diyarbakir_silvan_yolu_fot.nejat_satici__2-_.jpg

Diyarbakır Silvan Otoban yolu

diyarbakir-gece-manzarasi-fot.nejat-satici-_2-.jpg

Dicle Üniversitesi'nden Diyarbakır - Gece Manzarası

Diyarbakir-kirklardagi_ve_dicle_nehri-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Kırklardağı ve Dicle Nehri-Diyarbakır

diyarbakir-kalesi-diyarbakir-saraylari-fot.nejat-satici_.jpg

Diyarbakır Kalesi ve Diyarbakır Sarayları

malabadi_koprusu_silvan_1_fot.nejat_satici_-.jpg

Malabadi Köprüsü : Dünyanın en geniş taş kemerli köprüsü

diyarbakir-serhivde_ve_baraj_golu-1-silvan-fot.nejat_satici.jpg

Yeşil Silvan

ongözlü-silvan_koprusu-1-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Özel Diyarbakır Tabloları Provizyon Reklam'da

diyarbakir-kalesi-hevsel-bahceleri-kirklardagi-diyarbakir-fot.nejat-satici-.jpg

Diyarbakır Kalesi, Hevsel Bahçeleri ve Kırklardağı - Diyarbakır

Diyarbakır-kar_manzarali-ongozlu_silvan_koprusu-1-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Ongözlü Silvan Köprüsü - Diyarbakır

Diyarbakır-diyarbakir kalesi -fot.nejat satici

Diyarbakır Kalesi - Evlibeden ve Yedikardeş Burcu

 havadan-diyarbakir-manzarasi-fot.nejat satici.jpg

Diyarbakır Manzarası

diyarbakir_silvan_hasuni_magara_sehri_silvan_diyarbakir_1fot.__nejat_satici-2-.jpg

Hasuni Mağara Şehri - Silvan
Diyarbakır'daki en büyük mağara topluluğu - Hasuni / Silvan

hilar_magaralari-ergani-diyarbakir-fot.nejat_satici.jpg

Hilar Mağaraları - Ergani

peygamberler_camisi_ve_turbeleri_egil_diyarbakir_fot.nejat_satici_.jpg

Peygamberler Camisi ve Peygamber Türbeleri - Eğil - Diyarbakır

silvan-kalesi-artuklu-burcu-silvan-fot.nejat-satici-_.jpg

Silvan Kalesi - Artuklu Burcu

zerzevan-kalesi-cinar-diyarbakir-fot.nejat-satici-.jpeg

Zerzevan Kalesi - Çınar - Diyarbakır

silvan-kalesi-aslanli-burc-silvan-fot.nejat-satici-21-.jpg

Silvan Kalesi - Aslanlı Eyyubi Burcu

Diyarbakir - diyarbakirresimleri.com-fot.nejat satici.jpg

12 ŞERİTLİ DİYARBAKIR YOLLARI

provizyon_reklam_promosyon_diyarbakir_0412._224_1_224.jpg

Diyarbakır, Nejat satıcı, Diyarbakır resimleri, silvan tarihi, Diyarbakır fotoğrafları, malabadi köprüsü, Silvan resimleri,
Silvan kalesi, silvan fotoğrafları, Diyarbakır tarihi, nejat satici, Diyarbakır foto, Diyarbakır surları,
Diyarbakır kalesi, diyarbakir resimleri, resim, fotoğraf, köprü, Diyarbakır manzaraları, diyarbakırspor,
Malabadi koprusu, malabadi resimleri, diyarbakir, malabadi fotoğrafları, silvan evleri, Diyarbakir resim,
kale, sur, kadayıf, puşi, puşu, hasır, karpuz, Diyarbakır Kadayıfı, Diyarbakır Puşisi (Puşu), Diyarbakır Hasırı (Bilezik),
Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Kavunu, Diyarbakır meyan şerbeti, ava suse, tarih, sanat, cami, kilise, minare,
çan, han, hamam, mescit, küçe, sokak, amid, amed, amida, türbe, sahabe, peygamber, islam, roma, bizans, eyyubi hanedanlığı,
mervani devleti, artuklu beyliği, selçuklu imparatorluğu, osmanlı imparatorluğu, akkoyunlu, dağkapı, urfakapı, yeni kapı,
mardinkapı, tekkapı, burc, içkale, saraykapı, diyarbakir resmi, diyarbakır resmi, farkin, bismil, çermik, çınar, çüngüş,
dicle, eğil, ergani, hani, hazro, kocaköy, kulp, lice, silvan, meyafarkin, diyarbekir örgü peyniri, diyarbakır bağ evleri,
diyarbakır güvercinleri, diyarbakır yemekleri, diyarbekir resimleri, gap, güneydoğu, doğu anadolu, diyarbakır surları,
diyarbakır foto, özel diyarbakır tabloları, promovizyon reklam, diyarbakır reklam www.promovizyonreklam.com,
provizyon reklam, provizyon promosyon, provizyon reklam promosyon, provizyon reklam diyarbakır, www.provizyon.com.tr
diyarbakır promosyon, reklam, diyarbakır manzarası, Diyarbakır resimleri, Diyarbakır fotoları, Diyarbakır fotoğrafları,
diyarbakırda turizm, diyarbakır gezi rehberi, diyarbakır otelleri, Diyarbakır lokantaları, diyarbakır eyvan geceleri,
diyarbakır ulu cami, Hasanpaşa hanı, Mardin kapı, urfa kapı, dağkapı, yenikapı, sur, diyarbakır kalesi, silvan kalesi,
malabadi köprüsü, on gözlü köprü, keçi burcu, evlibeden, yedikardeş, arbedaş, saraykapı, topkapı, ulu cami, sülüklü han,
dört ayaklı minare, meryem ana kilisesi, eyvan geceleri, silvan yolu, mardin yolu, urfa yolu, elazığ yolu, gazi caddesi, kale,
sur, çeşme, cami, minare, han, mescit, kilise, havra, içli köfte, dolma, tatlı, kadayıf, ciğer, peynir, süt, kaburga dolması,
kahve, baharat, yemek, çay, kele paça, kibe, mumbar, havsel bahçeleri, burma kadayıf, künefe, meyan şerbeti, örüklü peynir, mıra,
amed, amid, silvan, farkin, lice, hazro, kulp, dicle, hani, ergani, çermik, çüngüş, kocaköy, sur, yenişehir, bağlar, kayapınar,çınar, eğil, bismil, dicle üniversitesi, dicle nehri,

www.provizyon.com.tr

diyarbakır-reklam-firmaları
provizyon-reklam
diyarbakır-reklam-firmaları
provizyon-promosyon
diyarbakır-promosyon-firmaları
diyarbakır-kalesi, diyarbakır-tarihi, silvan tarihi, silvan-kalesi, nejat-satıcı, flypen, flypen-kalem, yeter-ki-yazmak-iste, diyarbakir, promosyon-diyari, provizyon.com.tr, promosyondiyari.com